Fundraising

Fundraising


lunevia tilbyder forskellige ydelser indenfor fundraising.

For at afdække jeres behov og sikre, at vi kan yde den korrekte hjælp, tilbyder vi altid et første indledende møde gratis, uanset, hvilke af vores ydelser der er relevante for jer.

Kontakt os for at høre nærmere.


Sparringspartner
Vi kan være din løbende sparringspartner, hvor I kan kontakte os frit i et på forhånd aftalt timetal. Det kan være en god løsning, hvis I selv fundraiser, men har behov for sparring på jeres ansøgninger eller projektbeskrivelser. Kontakt os og hør om vores rabatordninger.

Kickstart
Vi tilbyder en mindre ”pakke”, hvor vi laver en fondsudsøgning, en søgningsstrategi og beskriver ansøgningsprocessen inkl. evt. deadlines. Vi afslutter med et møde, hvor vi gennemgår materialet og eventuel handlingsplan, således at I sikres en god start på jeres fundraising.


Fundraisingforløb
Vi tilbyder at stå for hele søgningsprocessen, hvor I under det indledende møde præsenterer jeres projekt og finansieringsbehov – eller blot status over en vision mhp. at vi også skal lave en projektbeskrivelse, før fundraisingen går i gang.

Herefter kan der indgås samarbejdsaftale, hvori anslået timeforbrug, evt. fastprisaftale eller succes fee (No Cure No Pay), betalingsbetingelser, mv. fastsættes.

Forløbet vil typisk starte med en projektkvalificering, hvorefter fondssøgning påbegyndes.


Sponsorater
Vi tilbyder at fremskaffe sponsorer – det kan være faste sponsoraftaler til jeres forening eller enkeltstående sponsorater til konkrete aktiviteter og events. Det er typisk en tidskrævende opgave, og vi udarbejder gerne kommunikationsmateriale til sponsorerne og tager dialogen med dem.