Rådgivning

Rådgivning

fotolia_66794424
lunevia rådgiver om, hvordan I får løst opgaverne bedst muligt. For at afdække jeres behov og sikre, at vi kan yde den korrekte hjælp, tilbyder vi altid et første indledende møde gratis, uanset, hvilke af vores ydelser, der er relevante for jer.

Kontakt os for at høre nærmere.


Fundraising
lunevia rådgiver bredt om fundraising. Vi kan f.eks. være sparringspartner, hvor I kan kontakte os frit i et på forhånd aftalt timetal. Det kan være en god løsning, hvis I selv fundraiser, men har behov for sparring på jeres ansøgninger eller projektbeskrivelser. Vi tilbyder også rådgivning om ansøgningsstrategier, udvælgelse af fonde, mv. Kontakt os og hør om vores rabatordninger.

Organisation
Vi rådgiver om organisatorisk og strategisk udvikling i frivillige organisationer. Vi kan også drive processer eller f.eks. facilitere workshops.

Frivillighed
Vi rådgiver om mange forskellige områder af frivillighed, f.eks. foreningsetablering, bestyrelsesarbejde, ledelse og udvikling af frivillige, rekruttering og fastholdelse, arbejdsmiljø og øvrige regelsæt, samskabelse, partnerskaber og corporate voluntering. Kontakt os for et gratis uforpligtende møde.

Projekter
Vi rådgiver om alle elementer i projektstyring og ledelse af projekter, der er støttet af fonde, offentlige puljer og tilskud. Der stilles ofte krav til evalueringsmetoder og afrapportering, og vi har solid erfaring med opgaven. Kontakt os for et uforpligtende møde.

Etablering af social økonomisk virksomhed
Ønsker du at starte en socialøkonomisk virksomhed, tilbyder vi rådgivning og konsulentbistand i udviklings- og etableringsfasen. Kontakt os for et uforpligtende møde.

CSR
Vi tilbyder rådgivning og udfører konsulentopgaver til udvikling og etablering af mindre virksomheders CSR politikker.